EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

                             W ramach projektu pn."Wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia"
szkoła otrzymała :
- zestaw komputerowy, który jest wykorzystywany na zajęciach języka angielskiego (s.37)
- cztery komputery przenośne (laptopy)uatrakcyniające proces kształcenia na zajęciach matematyki (s.30), przyrody (s.27)i nauczania zintegrowanego (s.45 i s.46)

Docelowo szkoła otrzyma jeszcze : pracownię języka angielskiego, tablice interaktywne, projektory do instalacji z tablicą interaktywną, wizualizery, ekrany elektryczne wraz z pilotem.
Wymieniony sprzęt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

KODEKS TIK ( TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ)

PAKIET NARZĘDZI TIK PRZYDATNYCH W REALIZACJI CELÓW LEKCJI.
www.voki.com
- program do tworzenia awatarów.
www.learningchocolate.com
- nauka słówek online
www.jakzosia.com
- ćwiczenia i testy matematyczne
www.jigsawplanet.com
- aplikacja do tworzenia interaktywnych puzzli.
www.padlet.com
- wirtualna tablica korkowa.
www.tagxedo.com
- aplikacja do tworzenia chmur wyrazowych.
www.LearningApps.org
- aplikacja wspierająca proces nauczania i uczenia się różnych przedmiotów.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ W SZKOLE

Jak korzystamy z pomocy dydaktycznych pozyskanych w ramach projektu
" Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia" ?


Po otrzymaniu i zamontowaniu : tablic interaktywnych, wizualizerów, rzutników, pracowni językowej w pierwszej kolejności przeszkoliliśmy się (nauczyciele) w zakresie obsługi tablic interaktywnych i sposobów ich zastosowania w procesie edukacyjnym.
Teraz (po 2 latach) stwierdzamy, że potrafimy dużo, ale jesteśmy też świadomi, że nie odkryliśmy jeszcze wszystkich możliwości sprzętu, który posiadamy.

Na jakich przedmiotach uczniowie i nauczyciele najczęściej stosują posiadany sprzęt i pomoce w procesie edukacyjnym ?

Tablice interaktywne zostały zamontowane w salach edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i matematyki oraz w pracowni językowej.
Ponadto posiadamy mobilną tablicę interaktywną, która może być szybko zamontowana w dowolnej sali.

Wizualizery znajdują się w sali edukacji wczesnoszkolnej i pracowni językowej.

Nauczyciele korzystają bardzo często z wymienionego sprzętu w procesie edukacyjnym.
W każdej sali jest dostęp do Internetu, więc zasób materiałów do pracy jest olbrzymi.

Dysponujemy również wieloma programami ( również interaktywnymi ) i grami dydaktycznymi do nauczania różnych przedmiotów.
Nauczyciele przygotowują prezentacje multimedialne, korzystają z programów skorelowanych z podręcznikami lub zeszytami ćwiczeń oraz Internetu.

Uważamy, że tablice interaktywne, wizualizery, pracownia językowa uatrakcyjniają proces edukacyjny i jednocześnie podnoszą jego efektywność.
W dużym stopniu rozszerzają możliwości i rozwijają umiejętności uczniów w zakresie:
uczenia się - wzbogacają sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności, ułatwiają rozwiązywanie problemów oraz integrują doświadczenia i różne elementy wiedzy;
myślenia - wspomagają rozumienie złożoności zjawisk oraz umożliwiają ich całościowe postrzeganie, a także wspomagają pracę twórczą;
poszukiwania - pomagają w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji pochodzących z różnych źródeł;
działania - usprawniają organizację pracy oraz ułatwiają posługiwanie się wieloma technikami i narzędziami pracy;

Zajęcia w pracowni edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej .


Zajęcia w pracowni języka angielskiego


Zajęcia w pracowni matematycznej