PROJEKT ERASMUS +

Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus


Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku jest jednym z 10 Partnerów realizujących projekt "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus" w ramach projektu Erasmus+.
W projekcie wspólnie pracuje 50 nauczycieli polskich, w tym ośmioosobowa grupa z SP4 i 50 litewskich.
Główne zadania realizowane w projekcie to wykorzystanie w procesie nauczania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i powstające podczas jego realizacji zasoby edukacyjne znaleźć można na stronie
www.gizycko-alytus.edu.pl
Informacja dotycząca realizacji projektu "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus"

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "STRATEGICZNE PARTNERSTWO EDUKACYJNE POWIAT GIŻYCKI- MIASTO ALYTUS" REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.