foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

 


Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku: nauczyciele, wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, inni pracownicy szkoły.

Bezpłatny Telefon Zaufania, tel. 116 111

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wodociągowa 15 tel.87 428 56 06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 33 tel.87 429 99 62

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5 tel.87 429 10 89

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Smętka 5 tel.87 428 33 15

Sąd Rejonowy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Gdańska 11 tel.87 429 21 94

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Gdańska 11 tel.87 441 80 06

Komenda Powiatowa Policji, ul. 1-go Maja tel.87 429 92 00

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, tel.87 428 4030

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel.801120002

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, tel.22 6296079.