KĄCIK UCZNIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W GIŻYCKU STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
CYBERPRZEMOC

OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY.
TELEFON ZAUFANIA

www.kreatywni.gizycko.edu.pl

Dnia 6 listopada 2008 r. został uruchomiony pierwszy bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 obsługiwany przez Fundację Dzieci Niczyje.
Pod numerem 116 111 dyżurują wykwalifikowani psycholodzy i pedagodzy.
Dzieci i młodzież będą mogli korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00.
anonimowo i bezpłatnie w każdym przypadku, niezależnie od sieci , z której wykonują połączenie.
Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej http://www.116111.pl/

Prawa i obowiązki dzieci.
1. Dokument, który określa w sposób całościowy prawa dziecka i tworzy warunki niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju to Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ (Organizację Narodów Zjednoczonych) 20 XI 1989r. W Polsce dokument ten obowiązuje od 1991 roku.

2. Konwencja - międzynarodowa umowa, do której przestrzegania zobowiązują się kraje, które ją podpisały.

3. Według wymienionej konwencji masz prawo do :
a/ życia i rozwoju - nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia;
b/ wypowiedzi - w sprawach ważnych,Ciebie dotyczących, możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć swoją wolę;
c/ życia bez przemocy i poniżania - bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie jest niedopuszczalne;
d/ wychowania w rodzinie - nikomu nie można zabrać Cię od rodziców, chyba , że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się , że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców;
e/ swobody myśli, sumienia i religii - gdy jesteś już wystarczająco świadomy (masz 16 lat), sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice mają prawo Tobą kierować;
f/ tożsamości - musisz mieć nazwisko, obywatelstwi, poznać swoje pochodzenie; mając 13 lat, musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko;
g/ prywatności - możesz dysponować swoimi rzeczami; masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzi ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne;
h/ nauki - możesz sie uczyc tak długo, jak pozwalaja na to Twoje zdolności, możesz pracować, gdy skończysz 15 lat;
i/ stowarzyszania się - możesz należeć do organizacji młodzieżowych, jeśli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności;
j/ informacji - powinieneś poznać swoje prawa, mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

4. Poznałeś swoje prawa i naucz się o nie upominać. Pamiętaj jednak, że oprócz praw masz także obowiązki:
a/ dobrze się uczyć;
b/ rozwijać w maksymalnym stopniu swoje zdolności, by zdobyć zawód;
c/ wzbogacić swoją osobowość;
d/ zapewnienie opieki rodzicom (np. w czasie choroby, w okresie starości)oraz w razie potrzeby udzielenie pomocy materialnej ;

5. W Polsce sprawy rodziny (małżeństwa, praw i obowiązków vczłonków rodziny)reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy.

6. Korzystając ze swoich praw pamiętaj, że inni też mają prawa.


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

KLASY DRUGIE
KLASY TRZECIE

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS II - III W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


Sukcesy na szczeblu międzynarodowym
-Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" - zdobycie wyróżnienia przez uczniów: Mateusza Drwal i Aleksandra Drwal z klasy II a Małgorzatę Marciniak z klasy III a, Olgę Maksimiuk z klasy III b
-Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "400 lecie Giżycka" - zdobycie wyróżnienia przez Olgę Maksimiuk z klasy III b

Sukcesy na szczeblu ogólnopolskim
-Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna - zdobycie wyróżnienia przez Zuzannę Macińską z klasy II b w konkursie plastycznym
- wyróżnienie Olgi Maksimiuk z klasy III b w konkursie plastycznym
- wysoki wynik Oskara Pastor z kl. III b w konkursie plastycznym
-Ogólnopolski Konkurs Literacki "Rymujemy - świetlicę opisujemy" - grupowe zdobycie I miejsca przez uczniów z kl. II b: Gabrielę Zaczek, Barbarę Tarasiuk i Natalię Maśnik
-Ogólnopolski Konkurs Plastyczny " Mój Świąteczny Znaczek Pocztowy" - wyróżnienie zdobyte przez Klaudię Augustyn z klasy II c
- X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje wielkanocne" organizowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - uzyskanie nagrody przez Julię Grochowską z klasy III a

Sukcesy na szczeblu wojewódzkim
- XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Spotkania z poezją" - zdobycie III miejsca i tytułu laureata przez Wiktorię Rudzińską z klasy II a w kategorii klas I-II
- IV miejsce w Mistrzostwach Województwa drużyn w sztafetowych biegach przełajowych zdobyte przez uczniów z kl. III a - Wiktorię Rudnicką, Filipa Szmit i Martynę Buko

Sukcesy na szczeblu międzypowiatowym
- Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem "Co w trawie piszczy i po niebie lata zwiastuny wiosny" zorganizowany przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich: - nagroda główna dla grupy uczniów z III b (Bartosza Bujnowskiego, Filipa Byrwa, Olgi Maksimiuk, Zuzanny Nowak, Oskara Pastor) w poziomie klas I -III, w kategorii- album,
- wyróżnienie zdobyte w tym konkursie przez grupę dziewczynek kl. II a - "Mazurskie Słoneczka" w składzie: Julia Sugier, Marlena Skórnóg, Urszula Żabionek, Iga Raczkowska, Maria Gajdowska, Martyna Fedyk i Wiktoria Rudzińska -w poziomie klas I-III, w kategorii- forma przestrzenna

Sukcesy na szczeblu powiatowym
- XIV Przegląd solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin powiatu giżyckiego "Śpiewadło 2011" - zajęcie I miejsca przez uczennicę Wiktorię Rudzińską z kl. II a w kategorii solistów do 10 lat oraz II miejsca przez Julię Piotrowicz i Julię Zielińską -z kl. III c w kategorii zespołów dziecięcych
- zdobycie I miejsca przez Wiktorię Rudzińską z kl. II a w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Spotkanie z poezją" w kategorii klas I-III
- zajęcie II miejsca drużyny chłopców i dziewcząt klas IV ( w tym trzech uczniów z kl. III a - Wiktoria Bakun, Martyna Buko i Filip Szmit + uczniowie klas IV) w Mistrzostwach Powiatu w Trójboju LA Dziewcząt i Chłopców
- zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych klas IV, w których brali również udział uczniowie z kl. III a - Martyna Buko, Filip Szmit, Wiktoria Bakun
- zdobycie I miejsca przez Wiktorię Bakun z kl. III a w Mistrzostwach Powiatu w Trójboju LA dziewcząt
- zdobycie II miejsca przez Wiktorię Bakun z kl. III a w Mistrzostwach Powiatu w Trójboju LA dziewcząt Szkół Podstawowych
- Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego "Dbam o swoje bezpieczeństwo" zorganizowanego przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - z kl. II b - Zuzanna Macińska i Laura Pławska, z kl. III b - Olga Maksimiuk i Filip Byrwa
- Laureat - Filip Byrwa z kl. III b Powiatowego Konkursu Plastycznego "Szybki PIT"
- wyróżnienie Oskara Pastor z kl. III b w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Szybki PIT"

Sukcesy na szczeblu miejskim
- XIV Przegląd solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin powiatu giżyckiego "Śpiewadło 2011" - zajęcie I miejsca przez uczennicę Wiktorię Rudzińską z kl. IIa w kategorii solistów do 10 lat oraz I miejsce zdobyte przez Julię Piotrowicz i Julię Zielińską z kl. III c- w kategorii zespołów dziecięcych
- I miejsce - Natalia Prystasz, II miejsce - Barbara Tarasiuk, III miejsce Adrian Borowy- wszyscy uczniowie z klasy II b - uzyskane w konkursie plastycznym "Grudniowe radości" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną
- I miejsce zdobyte przez Mateusza Zalewskiego z kl. III c w Miejskim Konkursie Plastycznym "Kolorowe Święta" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną
- zajęcie I miejsca przez Rafała Kurcewicza z kl. III d, II miejsca przez Nicolę Zera z kl. III d i III miejsca przez Dawida Rydzewskiego z kl. III d w Miejskim Konkursie Plastycznym "Miasteczko bez przemocy" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną
- Miejski Konkurs Plastyczny "Przyjście wiosny" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku - zajęcie I miejsca przez Oskara Pastor z kl. III b , zdobycie wyróżnień przez uczniów: Amelię Dziąba z kl. II a, Olgę Maksimiuk z kl. III b i Huberta Misztuk z kl. III b
- zajęcie I miejsca w miejskim konkursie plastycznym "Herb Giżycka 2012r." zdobyte przez Julię Barżykowską z kl. III c
- zdobycie I miejsca drużynowo w zawodach "Dwa ognie usportowione" w ramach sportowej rywalizacji o Puchar Burmistrza miasta Giżycko. W skład drużyny wchodzili uczniowie kl. III a: Krzysztof Woronko, Jakub Czyż, Irek Pietkiewicz, Rafał Gontarz, Adrian Kucharski, Kacper Fiećko, Filip Szmit, Filip Dziekoński, Jakub Cedrowski, Michał Wojgienica, Maciej Biega
- zajęcie II miejsca przez Nicolę Zera w miejskich zawodach pływackich na dystansie 50 m stylem zmiennym

Sukcesy na szczeblu międzyszkolnym
- zajęcie I miejsca drużynowo przez uczniów - Mateusza i Aleksandra Drwal z kl. II a i Oskara Tiwończuka z kl. II c w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla klas drugich pod hasłem " Jestem uczestnikiem ruchu drogowego"
- zdobycie I miejsca drużynowo przez Oliwię Borysieńkę z kl. III d, Aleksandrę Pieńkowską z kl. III d, Nicolę Zera z kl. III d i Małgorzatę Marciniak z kl. III a w Międzyszkolnym Konkursie Literackim "Znamy baśnie, bajki i legendy"
- Tytuł Omnibus 2012 zdobyty przez Oskara Pastor z kl. III b- w Międzyszkolnym Konkursie uczniów klas trzecich
- zajęcie II miejsca przez Małgorzatę Marciniak z kl. III a w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy "Omnibus" klas trzecich
- I miejsce zdobyte drużynowo przez uczniów kl. III b - Filipa Byrwa, Huberta Misztuk, Olgę Maksimiuk, Zuzannę Nowak oraz II miejsce przez uczniów kl. III a - Małgorzatę Marciniak, Wiktorię Rudnicką, Macieja Biega i Michała Wojgienicę w IX Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej Klas Trzecich
- zajęcie II miejsca drużynowo w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych "Zabawa nie zna granic" o puchar Burmistrza Miasta Giżycka w kategorii klas drugich przez następujących uczniów: z kl. II a - Huberta Wojciechowskiego, Aleksandra i Mateusza Drwal, Maksymiliana Micewicza, Jakuba Smolaka, Weronikę Poczynek, Wiktorię Rudzińską i Maję Niemira, z kl. II b - Damiana Nowakowskiego, Krystiana Pączek, Emilię Chmielewską, Zuzannę Macińską i Hannę Małek, z kl. II c - Oskara Tiwończuk i Huberta Maczyszyna
- zdobycie III miejsca przez Weronikę Poczynek z kl. II a w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim o Tematyce Ekologiczno - Przyrodniczej

Osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa ucznia kl. III a Filipa Szmit
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików ( klasa OPTYMIST)- I miejsce
- Mistrzostwa Świata i Europy ( ICE- OPT I ) - XV miejsce
- Lodowy Puchar Mikołajek ( ICE- OPT I )- I miejsce
- Mistrzostwa Polski Gr. B (OPTYMIST) - VIII miejsce
- Mistrzostwa NSKO do lat 11 (OPTYMIST) - VIII miejsce

Do konkursów przygotowywali uczniów nauczyciele - wychowawcy klas:
kl. II a -mgr Iwona Jarosz, kl. II b - mgr Agnieszka Komisarczyk,
kl . II c - mgr Joanna Zabłocka, kl. III a - mgr Teresa Duchnowska,
kl. III b - mgr Joanna Janyszko, kl. III c - mgr Bożena Biała,
kl. III d - mgr Beata Sudnikiewicz i mgr Joanna Pylińska
Nauczyciele wychowania fizycznego - mgr Antoni Piotrowski, mgr Krzysztof Maksimowski i mgr Leszek Biały
nauczyciel - wychowawca świetlicy- mgr Natalia Wilucka