REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2018/2019

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.Granice obwodów szkolnych .
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy I o profilu sportowym pływanie na rok szkolny 2018/2019
REKRUTACJA DO SZKOŁY

Film - zajęcia pływania w klasie pierwszej sportowej.
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO