REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2019/2020

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.Granice obwodów szkolnych .
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
REKRUTACJA DO SZKOŁY

Film - zajęcia pływania w klasie pierwszej sportowej.
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO