REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest nabór kandydatów do oddziału klasy I o profilu sportowym pływanie.
Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.Granice obwodów szkolnych .
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
REKRUTACJA DO SZKOŁY

Film - zajęcia pływania w klasie pierwszej sportowej.
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO