foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest nabór kandydatów do oddziału klasy I o profilu sportowym pływanie.

 Dokumenty rekrutacyjne do szkoły

1. Kandydat zamieszkały w obwodzie szkoły

2. Kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły

Oświadczenia

Dokument zawiera następujące oświadczenia:
- o uczęszczaniu rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku
- o kontynuowaniu nauki
- o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły
- o miejscu zamieszkania krewnych dziecka
- o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola położonego w obwodzie szkoły
- rodzica o byciu absolwentem szkoły
- potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane

 

Dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego

Dokument zawiera następujące oświadczenia:
- dotyczące rodziny wielodzietnej
- o samotnym wychowywaniu dziecka
- o uczęszczaniu rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku
- o zamieszkaniu w obwodzie szkoły
- o pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły
- potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego ,do którego zostało zakwalifikowane