RODO

Administrator Danych Osobowych - mgr Jolanta Stańczuk
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - mgr Leszek Biały
Kontakt osobisty z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy w pokoju numer 1, w godzinach:
poniedziałek: 7.15 - 8.15 oraz 13.15 - 15.00
wtorek: 10.15 - 11.00 oraz 13.15 - 15.00
środa: 7.15 - 8.15

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iodo@sp4.gizycko.pl
Informacja o monitoringu w szkole
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych