RODO

Administrator Danych Osobowych - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku reprezentowana przez dyrektora szkoły mgr Jolantę Stańczuk
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - mgr Leszek Biały
Kontakt osobisty z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy w pokoju numer 1, w godzinach:
poniedziałek: 7.15 - 8.15 oraz 13.15 - 14.55
wtorek: 7.15 - 8.15, 10.05 - 11.00 oraz 13.00 - 14.00
środa: 7.15 - 8.15

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iodo@sp4.gizycko.pl
Informacja o monitoringu w szkole
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych