foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 GiżyckoInformacje o szkole

Ogólne informacje o szkole.

Czytaj dalej

Informacje dla rodziców i uczniów

Najważniejsze Informacje dla rodziców i uczniów.

Czytaj dalej

Kącik pedagoga i psychologa

Informacje dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Czytaj dalej

Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w szkole.

Czytaj dalej

1. Do klasy I o profilu ogólnym:

termin od 25.04-05.04.2022r  nabór z obwodu szkoły

 

2.Do klasy I o profilu sportowym pływanie :

termin od 25.04-29.04.2022r.  nabór z obwodu i spoza obwodu szkoły

4 maja 2022r. godz. 14.00 próba wodna na pływalni Medyk w Giżycku

plywanie

3.Do klasy IV o profilu sportowym żeglarstwo:

termin od 25.04-04.05.2022r. nabór z obwodu i spoza obwodu szkoły

5 maja 2022r. godz. 15.00 próba sprawności fizycznej na sali gimnastycznej przy SP 4 w Giżycku

zagle

 

.

SP4

W niżej wymienionych giżyckich szkołach podstawowych zorganizowano oddziały przygotowawcze:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Gimnazjalna 1- tel. 87 428 24 16 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

klasy 4 – 6  (dzieci w wieku 10 – 12 lat), zajęcia od poniedziałku 28 marca 2022 r.,

 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 3 Maja 21, tel. 87 428 36 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

klasy 1 – 3 (dzieci w wieku 7 – 9 lat), zajęcia rozpoczną się 25 marca 2022 r.

W Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wodociągowa 8, tel. 87 428 90 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. trwają prace organizacyjne związane z powstaniem oddziału dla klas 7 – 8 (dzieci w wieku 13 – 15 lat). Oddział powstanie po 28 marca 2022 r. jeśli będzie odpowiednia liczba uczniów.

Dzieci zgłaszające się do szkół, niezależnie od miejsca pobytu w Giżycku, będą kierowane do oddziałów przygotowawczych:

 • dzieci do klas 1 – 3 do Szkoły Podstawowej nr 4,
 • dzieci do klas 4 – 6 do Szkoły Podstawowej nr 1,
 • dzieci do klas 7 – 8 do Szkoły Podstawowej nr 7.

Dla kogo są organizowane oddziały przygotowawcze?

Oddziały przygotowawcze są organizowane w szkołach zarówno dla osób niebędących obywatelami polskimi, jaki i dla polskich obywateli, którzy  podlegają obowiązkowi szkolnemu a nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki w klasach ogólnodostępnych.

Jak jest zorganizowany taki oddział?

 • Oddział jest organizowany dla maksymalnie 25 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani przez zespół powołany przez dyrektora szkoły. Okres nauki w takim oddziale trwa do zakończenia zajęć w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany. Okres ten w zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych uczniów może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.
 • Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy będą wspomagani przez pomoc nauczyciela – osobę ze znajomością języka ukraińskiego oraz języka polskiego. Zadaniem tej osoby będzie udzielanie pomocy uczniom w kontaktach z nauczycielem prowadzącym lekcje.

 

Оголошення про організацію підготовчих відділеннь в для дітей з України y Початкових школаx №1, №4 та №7 y м. Ґіжицькo.flaga UA

Підготовчі відділення організовано в таких початкових школах м. Ґіжицькo:

 • Початкова школа № 1, вул. Ґімназіальна 1 (Gimnazjalna 1), тел. 87 428 24 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4-6 класи (діти 10-12 років), заняття розпочнуться з понеділка 28 березня 2022 р.,

 • Початкова школа № 4, вул. 3 Майя 21 (3 Maja 21), тел. 87 428 36 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1-3 класи (діти 7-9 років), заняття розпочнуться 25 березня 2022 року.

               У Початковій школi №7, вул. Водоціонгова 8  (Wodociągowa 8), тел.87 428 90 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ведуться організаційні роботи щодо створення відділення для 7-8 класів (діти 13-15 років). Bідділення буде створенe після 28 березня 2022 року, за наявності достатньої кількості учнів. 

Діти, які проживають/перебувають на території  м. Ґіжицькo навчатимуться у підготовчих відділеннях за порядком: 

 • діти 1-3 класів до Початкової школи №4,
 • діти 4-6 класів до Початкової школи №1,
 • діти 7-8 класів до Початкової школи №7. 

Для кого організовані підготовчі відділення?

Підготовчі відділення організовуються в школах як для дітей, які не є громадянами Польщі, так і для дітей, які є громадянами Польщі, які підлягають обов'язковому навчанню i не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для використання освіти.

Як організованe такe відділення?

 • Bідділення організованe для максимум 25 учнів, які були вибрані командою, призначеною директором школи. Період навчання y такому відділенні триває до закінчення занять у навчальному році, в якому був кваліфікований учень. Цей період, в залежності від прогресу навчання учня і освітніх потреб, може бути скорочений або продовжений, не довше, ніж один навчальний рік.
 • Уроки на підготовчому відділенні проводять вчителі окремих предметів, які будуть підтримані людинoю зі знанням української та польської мов. Завданням цієї людини буде допомога учням в контактах з вчителем, який проводить уроки.

 

autyzmSól jest kwaśna, śnieg parzy, jasne światło oślepia,  a delikatne głaskanie powoduje silny ból- to tylko niektóre wrażenia, które odczuwają osoby  dotknięte autyzmem.                                                 I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.

 

      Już niebawem 2 kwietnia obchodzony będzie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Świadomość społeczna w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska, zaś  reakcje na odmienne zachowanie takich osób  bywają okrutne i krzywdzące. Dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle wychowane, niegrzeczne, wręcz rozwydrzone.

Dlatego też powstają inicjatywy, które mają propagować wiedzę w kwestii autyzmu. Jedną z nich jest Fundacja SYNAPSIS, która wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem w Polsce celebruje to święto, włączając się w globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“. W tym dniu symbolem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski.

          Autyzm jest poważnym zaburzeniem rozwoju dziecka. Jego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. W niektórych przypadkach pierwsze objawy mogą pojawić się jeszcze przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Jest to zaburzenie neurorozwojowe, związane z nieprawidłową pracą mózgu. Może się objawiać w różny sposób u poszczególnych osób.

 Zgodnie z nomenklaturą diagnostyczną mówi się o triadzie zaburzeń autystycznych:  czyli nieprawidłowościach przebiegu relacji społecznych (tu mieści się między innymi wyobraźnia), zaburzeniach komunikacji (echolalie, czyli powtarzanie słów, mogą służyć porozumiewaniu się, natomiast nie są właściwą komunikacją) oraz sztywnym spektrum aktywności i zainteresowań. Trudności te mogą mieć różny stopień nasilenia. W efekcie niektóre osoby z autyzmem są bardzo głęboko zaburzone – nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi osobami, nie mówią i nie komunikują się w inny sposób (np. mimiką, gestami), mają dużo stereotypowych zachowań, manieryzmów ruchowych, podczas gdy u innych objawy są słabo nasilone i osoby te mogą prowadzić w miarę zwykłe życie. Dlatego w przypadku autyzmu często posługujemy się określeniem spektrum zaburzeń autystycznych (ASD).

Dowiedz się więcej o autyzmie na www.synapsis.org.pl 

lub obejrzyj filmy na  następujących stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=dOWTCiZOgV0

https://www.youtube.com/watch?v=vzr5VjpHHW4

 https://www.youtube.com/watch?v=nW8NLnTB1wc

JA W INTERNECIE

BEZPŁATNY PROGRAM SZKOLENIOWY

W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem? Jak skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym? Jak zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga? Jak założyć i skutecznie prowadzić własny biznes?

Gmina Miejska Giżycko w partnerstwie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku realizuje grant na bezpłatne szkolenia komputerowe. W ramach grantu oferujemy 6 tematów w następujących obszarach:

Czytaj więcej: JA W INTERNECIE