• Historia naszej szkoły

   • W 1960 roku wśród gospodarzy miasta Giżycka zrodziła się myśl budowy nowej szkoły. Starania władz powiatowych rozpoczęły się już tego roku, zaś od 1962 roku przybrały na sile. Pismem nr KS IV Jn 1/94/63 z dnia 21 sierpnia 1963 roku kuratorium okręgu szkolnego w Olsztynie wyraziło zgodę na budowę szkoły podstawowej. Lokalizację szkoły przewidziano na terenie istniejącego boiska sportowego przy ul. 3 Maja. Dnia 31 marca 1965 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie zleciło Wojewódzkiej Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Olsztynie opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 15- izbowej szkoły w Giżycku. 7 stycznia 1966 roku odbyło się wprowadzenie wykonawcy na plac budowy. Wprowadzenia dokonał ówczesny inspektor szkolny Włodzimierz Żygas i Jerzy Odelski - przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Giżycku. Od czerwca 1967 roku nominowany kierownik szkoły - Stanisław Bobieni rozpoczął nadzorowanie budowy. Kadra nauczycielska , licząca 28 nauczycieli, została zatwierdzona również w czerwcu 1967 r. Zastępcą kierownika została Jadwiga Oszejczyk.
    29 sierpnia 1967 r. odbyła się pierwsza rada pedagogiczna, która dokonała przydziału przedmiotów. Omówiono organizację roku szkolnego i prace porządkowe w budynku szkolnym.
    1 września 1967 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1967/68, ale na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1. Budynek szkoły nie był wykończony, w związku z tym Szkole Nr 4 oddano do dyspozycji sale w budynku po internacie Liceum Pedagogicznego, w Instytucie Rybactwa Śródlądowego, w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Ćwiczeń.
    Zajęcie odbywały się w bardzo trudnych warunkach lokalowych, jednak wizja nowej szkoły mobilizowała wszystkich do walki z codziennymi przeciwnościami.
    23 i 24 listopada 1967 r. były dniami wielkich porządków. Szkołę sprzątali wszyscy : uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
    25 listopada 1967 r. odbyły się pierwsze lekcje w nowej szkole, we własnym budynku.

    10 października 1968 r. przed nowym budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 zebrali się uczniowie wszystkich szkół podstawowych i średnich, a także przedstawiciele dprosłego społeczeństwa miasta. Tego dnia nasza szkoła otrzymała imię I Dywizji Piechoty.
    Akt nadania szkole imienia odczytał naczelnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Michał Płocica. W asyście przybyłej na uroczystość kompanii honorowej Wojska Polskiego ppłk. Henryk Godles wręczył kierownikowi szkoły, Stanisławowi Bobieni, sztandar ufundowany przez społeczeństwo Giżycka. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na frontonie budynku szkolnego dokonał przewodniczący PK FJN Czesław Wedle.
    W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, dowództwo I Warszawskiej Dywizji im. T. Kościuszki i mieszkańcy powiatu giżyckiego, którzy uczestniczyli w historycznej bitwie pod Lenino - Stanisław Ciechanowicz, Irena Karpowicz, Stanisław Mazur, Ignacy Soczewka, Filip Wójcik, bowiem uroczystość szkolna wiązała się z obchodami powiatowymi Dnia Wojska.
    Wyróżniający się nauczyciele szkoły : Jadwiga Oszejczyk, Stanisław Bobieni i Marian Grzybowski zostali podczas uroczystości udekorowani przez zastępcę przewodniczącego Prezydium PRN Jana Chrostowskiego odznakami " Zasłużony dla Warmii i Mazur".
    Końcowym akordem uroczystości był montaż słowno- muzyczny o bojowych tradycjach wojska w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Był to niezapomniany dzień w życiu młodzieży, nauczycieli i rodziców. Ta podniosła uroczystość stała się zaczątkiem nowego ceremoniału szkolnego. Dzień 10 października stał się odtąd Świętem Szkoły. Na stałe do obrzędowości szkolnej weszło wprowadzenie sztandaru przy dźwiękach marsza wojskowego i jego pochylanie przy dźwiękach hymnu państwowego, uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, nowych uczniów oraz Samorządu Uczniowskiego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycko, ul. 3 Maja 21
   • tel/fax (87) 428 36 68
   • Telefony do kontaktu ze świetlicą szkolną: parter - 798 615 713 piwnica - 798 112 378 Telefon do pedagoga szkolnego: 798 615 703 Telefon do psychologa szkolnego: 798 112 347
   • 3-go Maja 21 11-500 Giżycko Poland
  • Logowanie