foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko


1) Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie znajduje się na drzwiach szkoły.
2) Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej o profilu ogólnym znajduje się na drzwiach szkoły.

W dniu 05.05.2021 (środa)  od godz. 15.00 do 17.00 odbędzie się  na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej o profilu żeglarstwo.
Na egzaminie obowiązuje strój sportowy (obuwie sportowe, spodenki, koszulka).
Na egzamin kandydaci wchodzą do szkoły od strony boiska wielofunkcyjnego.
Szczegóły dotyczące wejścia poszczególnych grup  kandydatów  z klas III  na test sprawnościowy  znajdują się w Wiadomościach na Librusie skierowanych do zainteresowanych Rodziców.

Komisja rekrutacyjna

Dnia 6.05.2021 r. (czwartek) odbędzie się na  pływalni krytej  Medyk w Giżycku próba sprawności fizycznej  dla kandydatów do klasy I sportowej o profilu pływanie.
Dodatkowe informacje:
*wejście do szatni  godz. 14.00
*wejście na basen godz.14.10
*obowiązuje odpowiedni strój
Dziecku towarzyszyć może  jeden  Rodzic.  
Rodzic/opiekun prawny  przed  przystąpieniem dziecka do próby sprawności fizycznej na basenie zobowiązany jest dostarczyć  zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie  o braku przeciwwskazań do przystąpienia do próby sprawności fizycznej w środowisku wodnym. Dokument oświadczenia będzie można pobrać  ze  strony szkoły lub wypełnić bezpośrednio przed egzaminem na pływalni.
Komisja rekrutacyjna