foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Próba sprawnościowa na sali gimnastycznej przy SP 4 , która była przewidziana na 29 marca 2021 r nie odbędzie się.

Ze względu na sytuację pandemiczną i zwiększenie obostrzeń komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przesunięciu terminu egzaminu sprawnościowego.
O nowym terminie przeprowadzenia próby sprawnościowej poinformujemy zainteresowanych Rodziców telefonicznie lub przez e-dziennik. Informacja zostanie  także  umieszczona na stronie szkoły.

 

Dyrektor SP nr 4 mgr Bartosz Orczyc-Musiałek