foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Dnia 6.05.2021 r. (czwartek) odbędzie się na  pływalni krytej  Medyk w Giżycku próba sprawności fizycznej  dla kandydatów do klasy I sportowej o profilu pływanie.
Dodatkowe informacje:
*wejście do szatni  godz. 14.00
*wejście na basen godz.14.10
*obowiązuje odpowiedni strój
Dziecku towarzyszyć może  jeden  Rodzic.  
Rodzic/opiekun prawny  przed  przystąpieniem dziecka do próby sprawności fizycznej na basenie zobowiązany jest dostarczyć  zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie  o braku przeciwwskazań do przystąpienia do próby sprawności fizycznej w środowisku wodnym. Dokument oświadczenia będzie można pobrać  ze  strony szkoły lub wypełnić bezpośrednio przed egzaminem na pływalni.
Komisja rekrutacyjna