foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokumenty rekrutacyjne otrzymają drogą listowną do piątku 5 marca 2021 r.

W przypadku nie otrzymania listów, proszę skorzystać z poniższych linków i wydrukowane oraz wypełnione dokumenty dostarczyć do szkoły.

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

 

 

I. Dokumenty rekrutacyjne dla klasy I - dzieci z obwodu szkoły:

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I (sportowej)
2. Zgłoszenie dziecka do klasy I (ogólnej)
3. Regulamin do klasy I sportowej
4. Harmonogram do klasy I sportowej

II. Dokumenty rekrutacyjne dla klasy I - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy I (sportowej)
2. Wniosek o przyjęcie do klasy I (ogólnej)
3. Oświadczenia
4. Regulamin do klasy I sportowej
5. Harmonogram do klasy I sportowej

III. Dokumenty rekrutacyjne dla klasy IV sportowej:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem
3. Oświadczenia (tylko dla dzieci spoza obwodu)
4. Regulamin do klasy IV sportowej
5. Harmonogram do klasy IV sportowej