foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Lista kandydatów przyjętych do  klasy  pierwszej ogólnej znajduje się na drzwiach  naszej szkoły. Nieprzyjętych - brak.

Przypominamy, że do 7 maja 2021 trwa rekrutacja  do klasy pierwszej ogólnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy  pierwszej ogólnej znajduje się na drzwiach  naszej szkoły.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie pojawią się po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej i przeprowadzonej próbie sprawnościowej na pływalni.

Do 7 maja 2021 trwa rekrutacja  do klasy pierwszej ogólnej.

Próba sprawnościowa na sali gimnastycznej przy SP 4 , która była przewidziana na 29 marca 2021 r nie odbędzie się.

Ze względu na sytuację pandemiczną i zwiększenie obostrzeń komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przesunięciu terminu egzaminu sprawnościowego.
O nowym terminie przeprowadzenia próby sprawnościowej poinformujemy zainteresowanych Rodziców telefonicznie lub przez e-dziennik. Informacja zostanie  także  umieszczona na stronie szkoły.

 

Dyrektor SP nr 4 mgr Bartosz Orczyc-Musiałek

Próba sprawnościowa na basenie, która była przewidziana na 25 marca 2021 r nie odbędzie się.

Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów  do oddziału klasy I sportowej o profilu pływanie komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu terminu rekrutacji do 30.04.2021 r.
O terminie przeprowadzenia próby sprawnościowej na basenie poinformujemy  później.

 

Dyrektor SP nr 4 mgr Bartosz Orczyc-Musiałek