foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

1.Regulamin.

2.Doprecyzowanie regulaminu:

2 pkt 1 i 2
Orzeczenie lekarskie dołączone do wniosku lub zgłoszenia powinno zawierać informację o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata i możliwości przystąpienia do próby sprawności  fizycznej na sali gimnastycznej.
2 pkt 3
Orzeczenie lekarskie , które należy dostarczyć do 25 sierpnia 2022 r. powinno zawierać informację o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności kandydata do uprawiania żeglarstwa.

3.Harmonogram.

4.Zgłoszenie w obwodzie szkoły.

5.Wniosek poza obwodem szkoły.

6.Oświadczenie do wniosku.