foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Klasa I profil ogólny - 20.05.2022

Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej o profilu ogólnym w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach szkoły.

Listy wszystkich przyjętych z obu etapów rekrutacji z przydziałem do poszczególnych klas będą wywieszone na drzwiach szkoły pod koniec sierpnia.


Klasa I profil ogólny - 16.05.2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej o profilu ogólnym w rekrutacji uzupełniającej znajduje się na drzwiach szkoły.


Świetlica szkolna - 19.04.2022

Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na drzwiach wejściowych szkoły.


Klasa I profil ogólny - 19.04.2022

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do klasy I o profilu ogólnym zamieszczone są przy drzwiach wejściowych szkoły.


Klasa I profil ogólny - 11.04.2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej o profilu ogólnym na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na drzwiach wejściowych szkoły.


Klasa IV sportowa - 30.03.2022

Lista kandydatów do klasy czwartej o profilu  sportowym żeglarstwo, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej  znajduje się na drzwiach szkoły.


Klasa I sportowa  - 29.03.2022

Lista kandydatów do klasy pierwszej o profilu  sportowym pływanie, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w środowisku wodnym znajduje się na drzwiach szkoły.


 

Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku informuje, że  w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe w dziedzinie pływanie, natomiast w klasie IV sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe w dziedzinie żeglarstwo.

 

 

1.Zarządzenie Burmistrza Giżycka z dnia 04 stycznia 2022 ws rekrutacji.

2.Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/23.

3.Granice obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.