• 1 Wiadomości ogólne

  • Komisja Rekrutacyjna  w dniu 12 maja 2023r.wywiesiła na drzwiach szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej  na rok szkolny 2023/24 do:
   -klasy I o profilu ogólnym
   -klasy IV o profilu sportowym żeglarsko-siatkarskim.   Informujemy, że listy kandydatów  z przydziałem do poszczególnych oddziałów  klas pierwszych  o profilu ogólnym  z I oraz II etapu rekrutacji na rok szkolny 2023/24 zostaną  wywieszone  31 sierpnia 2023r.


    

   Ze względów formalnych na przyszły rok szkolny , klasa pierwsza o profilu sportowym pływanie nie została utworzona ( brak wymaganej liczby kandydatów). Kandydaci, którzy są z obwodu szkoły zostaną przyjęci do klasy I o profilu ogólnym  naszej szkoły. Kandydaci spoza obwodu zostaną przyjęci , jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

   W dniu 8 maja 2023r. na drzwiach SP 4 w Giżycku  zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  na rok szkolny 2023/24 do:
   - klasy pierwszej o profilu ogólnym
   -klasy czwartej o profilu sportowym żeglarsko-siatkarskim.
   Rodzicom kandydatów do klasy IV o profilu sportowym żeglarsko-siatkarskim przypominamy o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia do naszej szkoły  w dniach od 9 maja do 11 maja 2023r.

   Komisja Rekrutacyjna


    

   1.Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24.

   2.Granice obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

    


   Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku informuje, że  w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe w dziedzinie pływanie, natomiast w klasie IV sportowej będą prowadzone szkolenia sportowe w dziedzinach: żeglarstwo (pierwsza grupa ćwiczeniowa) oraz piłka siatkowa (druga grupa ćwiczeniowa).
   Dyrektor Szkoły informuje, że od 01 marca 2023 r. rozpoczniemy rekrutację dzieci do klasy I o profilu ogólnym i sportowym pływanie oraz do klasy IV sportowej o profilu żeglarsko - siatkarskim na rok szkolny 2023/2024.
   Na stronie internetowej szkoły www.czworeczka.pl w zakładce Rekrutacja 2023/2024  od 01 marca dostępne będą   dokumenty : regulaminy, formularze zgłoszeń i wniosków oraz  i harmonogram rekrutacji.
   Wypełniony wniosek/zgłoszenie (pobrany ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły) do poszczególnych klas należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie wskazanym w dokumentach.

   mgr Bartosz Orczyc-Musiałek

    


   Szanowni Rodzice

   Na drzwiach frontowych SP 4 w Giżycku  zostały wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej o profilu ogólnym w roku szkolnym 2023/24.

   Komisja Rekrutacyjna

    

   W dniu 28.04.2023r na drzwiach szkoły została wywieszona  lista uczniów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej w rekrutacji uzupełniającej  do klasy IV o profilu sportowym żeglarsko - siatkarskim na rok szkolny 2023/24.

   Komisja Rekrutacyjna

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycko, ul. 3 Maja 21
   • tel/fax (87) 428 36 68
   • Telefony do kontaktu ze świetlicą szkolną: parter - 798 615 713 piwnica - 798 112 378 Telefon do pedagoga szkolnego: 798 615 703 Telefon do psychologa szkolnego: 798 112 347
   • 3-go Maja 21 11-500 Giżycko Poland
  • Logowanie